BEZPŁATNA WYSYŁKA
Koszyk 0

Warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I WYKORZYSTANIA

----

PRZEGLĄD

Ce site web est exploité par Outilsdecuisine.com. Sur ce site, les termes "nous", "notre" et "nos" font référence à Outilsdecuisine.com. Outilsdecuisine.com propose ce site web, y compris toutes les informations, tous les outils et tous les services qui y sont disponibles pour vous, l’utilisateur, sous réserve de votre acceptation de l’ensemble des modalités, conditions, politiques et avis énoncés ici.

Odwiedzając tę ​​stronę i / lub kupując jeden z naszych produktów, wyrażasz zgodę na naszą "Usługę" i zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków ("Ogólne warunki sprzedaży", "Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania"). , "Warunki"), w tym dodatkowe warunki, zasady i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i / lub dostępne przez hiperłącze. Niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników tej witryny, w tym między innymi do użytkowników przeglądających witrynę, którzy są sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i / lub współtwórcy treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki Sprzedaży i Używania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub skorzystania z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części tej strony, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków sprzedaży i użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z usług tam świadczonych. Jeżeli niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja wyraźnie ogranicza się do niniejszych warunków sprzedaży i użytkowania.

Wszystkie nowe funkcje i narzędzia, które zostaną dodane później do tego sklepu, będą również podlegać niniejszym Warunkom sprzedaży i użytkowania. Na tej stronie możesz sprawdzić najnowszą wersję Ogólnych warunków sprzedaży i korzystania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zamiany dowolnej części niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania, publikując aktualizacje i / lub zmiany na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie tej strony w celu sprawdzenia, czy zostały wprowadzone jakieś zmiany. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Zapewnia nam platformę e-commerce, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.


ARTYKUŁ 1 - WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania, oświadczasz, że osiągnąłeś wiek pełnoletności w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania oraz że wyraziłeś zgodę na zezwolenie każdej osobie w wieku niewielkie jest twoje zobowiązanie do korzystania z tej witryny.

Korzystanie z naszych produktów w nielegalnym lub niedozwolonym celu jest zabronione, a użytkownik nie może, w związku z korzystaniem z Usługi, naruszyć prawa obowiązującego w danej jurysdykcji (w tym między innymi prawa autorskie).

Nie wolno przesyłać robaków, wirusów ani żadnego innego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Każde naruszenie lub naruszenie niniejszych warunków sprzedaży i użytkowania spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.


ARTYKUŁ 2 - OGÓLNE WARUNKI

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do usług każdemu, w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyjątkiem informacji o Twojej karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób nieszyfrowany, a to oznacza (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń oraz dostosowanie się do nich. Dane karty kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.

Użytkownik zgadza się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi lub korzystania z Usługi ani żadnego dostępu do Usługi lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez zezwolenia. napisany w formie ekspresowej przed nami.

Tytuły użyte w niniejszej umowie są zawarte dla wygody użytkownika i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.


ARTYKUŁ XUMUM - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNE INFORMACJE

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne ani aktualne. Treść tej strony została udostępniona wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinna stanowić wyłącznego źródła informacji do podejmowania decyzji bez uprzedniej konsultacji z bardziej dokładnymi, kompletnymi i aktualnymi źródłami informacji. Jeśli zdecydujesz się polegać na treści na tej stronie, robisz to na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne wcześniejsze informacje. Te informacje z przeszłości, ze względu na swój charakter, nie są aktualne i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.


ARTYKUŁ XULUM - ZMIANY W USŁUGI I CENY

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (jak również dowolnej części lub treści Usługi) w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.


ARTYKUŁ XNUMAK - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online w naszej witrynie internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwrócone lub wymienione tylko zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Postaraliśmy się jak najlepiej przedstawić kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w naszym sklepie. Nie możemy zagwarantować dokładności wyświetlania kolorów na ekranie komputera.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, aby ograniczyć sprzedaż naszych produktów lub usług do jakiejkolwiek osoby, obszaru geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w każdym indywidualnym przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości dowolnego produktu lub usługi, którą oferujemy. Wszystkie opisy produktów i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania produktu w dowolnym czasie. Każda oferta usługi lub produktu prezentowana na tej stronie jest nieważna, jeśli prawo to zabrania.

Nie gwarantujemy, że jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych towarów, które nabyłeś lub kupiłeś, spełni Twoje oczekiwania, a także, że wszelkie błędy w Usłudze zostaną naprawione.


ARTYKUŁ XUMUM - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O FAKTURZE I RACHUNKU

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek zamówienia u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zmniejszyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia, które używają tego samego rachunku i / lub adresu wysyłki. W przypadku, gdy zmienimy zamówienie lub anulujemy je, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z Tobą za pomocą adresu e-mail i / lub adresu rozliczeniowego / numeru telefonu podanego w tym czasie. zamówienie zostało złożone. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania mogą wydawać się pochodzić od sprzedawców, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się na dostarczanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zamówieniu i koncie dla wszystkich zamówień złożonych w naszym sklepie. Użytkownik zgadza się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat wygaśnięcia, abyśmy mogli zakończyć transakcje i skontaktować się w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.


ARTYKUŁ XNUMAK - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi innych firm, na których nie śledzimy, nie kontrolujemy ani nie wywieramy na nie wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "tak jak jest" i "jak są dostępne" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez zgody. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej lub wiążącej się z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jeśli korzystasz z opcjonalnych narzędzi dostępnych na stronie, robisz to na własne ryzyko i według własnego uznania, i powinieneś skonsultować warunki, w których te narzędzia są oferowane przez odpowiedniego dostawcę (-ów) strony trzeciej.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i / lub nowe funkcje na naszej stronie (w tym nowe narzędzia i zasoby). Te nowe funkcje i usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom sprzedaży i użytkowania.


ARTYKUŁ 8 - LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich.

Odsyłacze od stron trzecich na tej stronie mogą przekierowywać użytkownika do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania ani oceny zawartości lub dokładności tych stron, a także nie gwarantujemy ani nie bierzemy odpowiedzialności za jakąkolwiek zawartość, stronę internetową, produkt, usługę lub inny przedmiot dostępny dla lub z tych witryn stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z zakupem lub użytkowaniem jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub jakiejkolwiek innej transakcji dokonanej w związku z tymi stronami osób trzecich. Przeczytaj uważnie zasady i praktyki stron trzecich i upewnij się, że je rozumiesz, zanim podejmiesz jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów tych stron trzecich należy składać tym samym stronom trzecim.


ARTYKUŁ 9 - UWAGI, PROPOZYCJE I INNE POTRZEBY UŻYTKOWNIKA

Jeśli, na naszą prośbę, przesyłasz określone treści (na przykład do udziału w konkursach) lub jeśli bez naszej zgody, wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne elementy, czy to przez Internet, przez e-mail, pocztę lub w inny sposób (łącznie "komentarze"), dajesz nam prawo, w dowolnym czasie i bez ograniczeń, do edycji, kopiowania, publikowania, dystrybucji , tłumacz i wykorzystuj w jakikolwiek sposób dowolny komentarz, który nam przesyłasz. Nie jesteśmy i nie jesteśmy zobowiązani (1) do zachowania poufności komentarzy; (2) wypłaty odszkodowania każdemu za przekazane uwagi; (3), aby odpowiedzieć na komentarze.

Możemy, ale nie ma obowiązku, aby to zrobić, aby monitorować, edytować lub usunąć treści, które możemy określić według własnego uznania za niezgodne z prawem, obraźliwych, grożących, oszczerczych, zniesławiających, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne lub które narusza jakiejkolwiek własności intelektualnej lub niniejszych warunków sprzedaży i użytkowania.

Zgadzasz się na pisanie komentarzy, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własności. Użytkownik zgadza się również, że komentarze nie będą zawierały nielegalne, zniesławiające, obraźliwe lub obsceniczne, a oni nie nie zawierają wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, które mogłyby wpłynąć w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie Serwisu lub jakiejkolwiek innej powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś, kim nie jesteś, lub próbować wprowadzić nas i / lub strony trzecie w błąd co do źródła Twoich komentarzy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie komentarze, które publikujesz, oraz za ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie dochowujemy zobowiązania do publikowania komentarzy lub publikowania jakichkolwiek innych stron trzecich.


ARTYKUŁ 10 - INFORMACJE OSOBISTE

Podanie danych osobowych do naszego sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.


ARTYKUŁ 11 - BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Mogą istnieć pewne informacje na naszej stronie lub w Serwisie, które mogą zawierać błędy typograficzne, niedokładności lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat wysyłka, czas dostawy i dostępność. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, niedokładności, pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na innej powiązanej stronie internetowej są niedokładne, oraz w dowolnym momencie bez powiadomienia (również po złożeniu zamówienia).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, modyfikowania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub jakiejkolwiek innej powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Nie należy uwzględniać daty aktualizacji lub aktualizacji w Usłudze lub jakiejkolwiek innej powiązanej stronie internetowej, aby stwierdzić, że informacje w Usłudze lub jakiejkolwiek innej powiązanej witrynie zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.ARTYKUŁ XNUMAK - ZAKAZ ZAKAZANYCH ZASTOSOWAŃ

Oprócz zakazów określonych w Ogólnych warunkach sprzedaży i użytkowania, nie wolno używać witryny ani jej zawartości: (a) do celów niezgodnych z prawem; (b) w celu nakłonienia stron trzecich do wykonywania lub uczestniczenia w nielegalnych działaniach; (c) naruszać jakiekolwiek zarządzenia regionalne lub jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, reguły lub przepisy; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa osób trzecich; (E) do nękania, nadużycia, zniewagę, zranić, zniesławienia, oszczerstwa, bagatelizować, zastraszyć ani dyskryminować nikogo ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, The wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przedstawianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (G), aby przesłać lub przekazać wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, które będą lub mogą być wykorzystywane do kompromisu funkcjonalność lub funkcjonowanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej stronie, niezależny, lub Internet; (h) zbierać lub śledzić dane osobowe innych osób; (I) dla polluposter, phishing, przejąć domenę, odczytywanie informacji, przeglądać, badać lub skanowania w sieci (lub innych zasobów); (j) w celach nieprzyzwoitych lub niemoralnych; lub (k) w celu podważenia lub obejścia środków bezpieczeństwa naszej Usługi, każdej innej strony internetowej lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej w celu naruszenia zabronionych zastosowań.


ARTYKUŁ XUMUM - WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, szybkie, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać poprzez korzystanie z Usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z Usługi lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Usługa i wszystkie produkty i usługi dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem Usługi są (o ile wyraźnie nie wskazano inaczej) pod warunkiem, że są "takie, jakie są" i "jak dostępne" do użytku, bez reprezentacji, bez gwarancje i warunki jakiegokolwiek rodzaju, wyraźne lub dorozumiane, w tym wszystkie domniemane gwarancje dotyczące wartości handlowej lub handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.

Outilsdecuisine.com, nos directeurs, responsables, employés, sociétés affiliées, agents, contractants, stagiaires, fournisseurs, prestataires de services et concédants ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de toute blessure, perte, réclamation, ou de dommages directs, indirects, accessoires, punitifs, spéciaux, ou dommages consécutifs de quelque nature qu’ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la perte de profits, de revenus, d’économies, de données, aux coûts de remplacement ou tous dommages similaires, qu’ils soient contractuels, délictuels (même en cas de négligence), de responsabilité stricte ou autre, résultant de votre utilisation de tout service ou produit provenant de ce Service, ou quant à toute autre réclamation liée de quelque manière que ce soit à votre utilisation du Service ou de tout produit, incluant mais ne se limitant à toute erreur ou omission dans tout contenu, ou à toute perte ou tout dommage de toute sorte découlant de l’utilisation du Service ou de tout contenu (ou produit) publié, transmis, ou autrement rendu disponible par le biais du Service, même si vous avez été avertis de la possibilité qu’ils surviennent. Parce que certains États ou certaines juridictions ne permettent pas d’exclure ou de limiter la responsabilité quant aux dommages consécutifs ou accessoires, notre responsabilité sera limitée dans la mesure maximale permise par la loi.ARTYKUŁ 14 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Vous acceptez d’indemniser, de défendre et de protéger Outilsdecuisine.com, notre société-mère, nos filiales, sociétés affiliées, partenaires, responsables, directeurs, agents, contractants, concédants, prestataires de services, sous-traitants, fournisseurs, stagiaires et employés, quant à toute réclamation ou demande, incluant les honoraires raisonnables d’avocat, faite par toute tierce partie à cause de ou découlant de votre violation de ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation ou des documents auxquels ils font référence, ou de votre violation de toute loi ou des droits d’un tiers.


ARTYKUŁ 15 - BEZPŁATNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży i stosowania uznaje się za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to powinno być jednak egzekwowane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, a nie danej osoby uznaje się za oddzielone od niniejszych ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania, to rozłączenie nie ma wpływu na ważność i zastosowanie wszystkich pozostałych postanowień.


ARTYKUŁ 16 - ZAKOŃCZENIE

Zobowiązania i zobowiązania stron przed datą wygaśnięcia pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania obowiązują do momentu ich rozwiązania przez Ciebie lub nie. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania w dowolnym czasie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaje korzystać z naszej witryny.

Jeśli ustalimy, według własnego uznania, że ​​nie uda ci się, lub jeśli podejrzewamy, że nie byłeś w stanie spełnić warunków niniejszych warunków sprzedaży i użytkowania, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia. z góry i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do daty rozwiązania umowy i / lub możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części) ).


ARTYKUŁ XUMUM - CAŁA UMOWA

Wszelkie zaniedbania z naszej strony wykonywania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania nie powinny stanowić zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki sprzedaży lub użytkowania lub dowolne inne zasady lub reguły działania, które publikujemy na tej stronie lub w związku z Usługą, stanowią całość umowy i umowy między użytkownikiem a nami i regulują korzystanie przez użytkownika z Serwis i zastąp wszystkie wcześniejsze i jednoczesne komunikaty, oferty i umowy, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie ograniczając się do jakiejkolwiek wcześniejszej wersji Warunków sprzedaży i użytkowania).

Wszelkie niejasności dotyczące interpretacji niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania nie powinny być interpretowane ze szkodą dla strony piszącej.


ARTYKUŁ XUMUM - PRAWO WŁAŚCIWE

Ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation, ainsi que tout autre accord séparé par le biais duquel nous vous fournissons des Services seront régis et interprétés en vertu des lois en vigueur à 22 Rue Neuve, VERNOU SUR BRENNE, F, 37210, France.


ARTYKUŁ XUMUM - ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY I WYKORZYSTANIA

Na tej stronie możesz sprawdzić najnowszą wersję Ogólnych warunków sprzedaży i korzystania.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania, publikując aktualizacje i zmiany na naszej stronie. Użytkownik jest zobowiązany do regularnego odwiedzania naszej witryny, aby sprawdzić, czy zostały wprowadzone jakieś zmiany. Dalsze korzystanie z naszej strony lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach stanowi akceptację tych zmian.


ARTYKUŁ 20 - WSPÓŁRZĘDNE

Les questions concernant les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation devraient nous être envoyées à outilsdecuisine@gmail.com.
Powrót na górę
G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!